Politică

Apelul manifest al cadrelor militare în rezervă și retragere din Armata României

APEL – MANIFEST
CADRELE MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE
DIN ARMATA ROMÂNIEI
Către,
Întreaga Clasă Politică din România,
Către,
Toate Structurile de conducere ale Statului Român.
I. Cine suntem?

 1. Suntem acei cetățeni în uniformă, ai României, acum în rezervă sau în
  retragere, care și-au asumat prin jurământ apărarea Patriei și garantarea cu
  prețul vieții lor a valorilor ocrotite prin articolul 1 din Constituția României.
 2. Suntem Corpul profesionist și dedicat al Armatei României, care prin
  înalta sa educație și asumare a datoriei față de Patrie a creat condițiile motrice,
  politice și militare de accedere a României în Sistemul de Securitate Colectivă
  garantat de Alianța Nord Atlantică, premisă care a facilitat, ulterior, admiterea
  în Uniuniea Europeană.
 3. Suntem cei care am slujit necondiționat Patria, 24 din 24 de ore, fără a
  cere stimulente sau despăgubiri de viață, fără a comenta condițiile precare din
  unitățile militare, poligoanele de instrucție, zonele de intervenție civilă
  calamitate sau teatrele de operații sau război.
 4. Suntem cei cărora, prin legea organică ni s-a luat parte din drepturile
  cetățenești și ni s-au limitat libertățile fundamentale ale persoanei pentru
  menținerea Corpului profesional într-o permanetă stare de acțiune dar și o
  corectă și continuă neutralitate față de politicile de partid.
 5. Suntem cei care, punând la baza Contractului cu Țara propria noastră
  viață, privim astăzi cu temere înfiorată cum sunt eludate sau chiar batjocorite
  valorile noastre pământene, modelul nostru de viață românesc, identitatea
  noastră etnică și culturală, suveranitatea deciziei politice, și nu în cele din urmă
  Demnitatea noastră ca Națiune. Privim cum ni se năruie idealurile și zidirile
  Jurământului nostru! Noi înșine suntem ținta invectivelorși cuvintelor de ocară
  venite din partea răuvoitorilor României.
  2
  II. În numele a ceea ce suntem și a dreptului de a ne manifesta în
  mod suveran voința, vă cerem:
 6. Să schimbați în totalitate mecanismul de formare a clasei politice, în
  care principiul reprezentativității pe criterii de valoare personală, înaltă
  calificare și merit public să stea la baza selecției și promovării candidaturilor!
 7. Să impuneți obligativitatea ca reprezentarea românilor, în funcțiile
  alese și numite, îndeosebi cele care privesc securitatea națională, să se facă
  numai de către cetățenii români, cu unică cetățenie, în temeiul art. 54 din
  Constituția României, jurământul fiind unic, numai față de România!
 8. Să asigurați securizarea, dar în același timp transparența procesului de
  vot, astfel ca orice scrutin, la orice nivel, să exprime întocmai voința populară!
 9. Să eliminați din spațiul media și on-line orice manipulări ale societății
  sau grupurilor țintă predilecte prin propagandă agresivă și falsuri produse prin
  intermediul inteligenței artificiale, și să mențineți toate Serviciile de Informații
  în starea de neutralitate instituțională protejând spațiul de manifestare a
  opțiunilor alegătorilor!
 10. Să realizați consolidarea Securității Integrate a României prin implicare
  activă a instituțiilor responsabile ale statului, astfel încât să devenim parte activă
  în luarea deciziilor strategice, atât în Alianța Nord Atlantică, cât și în structurile
  Uniunii Europene! Rolul actual, doar de partener-executant trebuie să înceteze
  și să ne afirmăm valoarea inteligentă de codecident continental. Aplicarea cu
  fermitate a principiului subsidiarității trebuie să salvgardeze interesele Națiunii
  Române.
 11. Să refaceți controlul Suveran asupra tuturor resurselor naturale care
  stau la baza progresului și civilizatiei moderne dar și a existenței biologice a
  Națiunii române, astfel:
 • toate resursele energetice ale subsolului precum și cele vitale de
  suprafață;
 • toate rezervele de valoare strategică complementare de aur, metale rare,
  metalele radioactive.
 1. Să identificați și să recuperați activele economice care au fost
  înstrăinate prin fraudare dovedită, corupție și colaboraționism și să confiscați
  averile ilicite! Refaceți patrimoniul Națiunii prin dreaptă răscumpărare și justă
  și necesară confiscare.
 2. Să refaceți sistemul bancar românesc pentru capitalizarea economiei
  autohtone și să treceți la o politică de prudență financiară și o corectă fiscalitate
  față de băncile străine!
  3
 3. Să conservați fondul forestier existent și să instituiți controlul sever al
  înstrăinării acestuia, concomitent cu exploatarea economică, numai sub
  autoritatea statului român!
 4. Să creați condițiile de dezvoltare și valorificare a economiei agricole,
  de sprijin preferențial al producătorului român, prin instituirea cotelor de import
  la toate bunurile care pot fi produse în țară! Logoul ”Fabricat în România”
  trebuie susținut de sloganul ”Cumpărați de la Români!”
  Descurajați orice vânzare către străini a terenurilor agricole.
 5. Să creați imediat condițiile legale atractive prin care românii
  împrăștiați de sărăcie în lume să se întoarcă în vetrele golite de viață!
 6. Să susțineți Familia Naturală formată între un bărbat și o femeie și să
  consolidați fondul biologic sănătos al Națiunii Române.
 7. Să opriți importul masiv al forței de muncă necalificată, precum și
  constituirea de comunități alogene inadaptabile la cultura, tradiția și
  spiritualitatea românilor!
  III. Invocăm imperativ:
 8. Refaceți cât mai repede cu putință, prin voință suverană comună, a
  Unității Spațiului de Existență a Națiunii Române!
 9. Recuperați și refaceți reparatoriu respectul instituțional al tuturor
  structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și
  Securitate prin recunoașterea valorii și meritului lor social în mecanismul
  statal de apărare al țării și de protecție a populației!
 10. Faceți să înceteze imediat și să combateți campaniile de manipulare
  produse de agenți de influență în serviciul unor oficine ostile, care
  denigrează prin invective, epitete și jargon suburban, armata și în general
  instituțiile de forță, dar și școala și biserica strămoșească, creând astfel
  stări emoționale negative și chiar conflictuale în rândul societății noastre!
 11. Asigurați de urgență operaționalizarea sistemului de pregătire a întregii
  populații pentru apărarea armată a țării, prevăzută ca obligație de art. 55
  al. (1) din Constituție!
 12. Preluați și aplicați, întocmai, prevederile articolului 118, al. (1) din
  Constituția României: ”Armata este subordonată exclusiv voinței
  poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității
  statului, a integrității teritoriale a țării și DEMOCRAȚIEI
  CONSTITUȚIONALE. (…)”
  4
  În numele acestor prevederi, vă cerem să garantați societății românești
  DEMOCRAȚIA CONSTITUȚIONALĂ, prin punerea în practică a
  mecanismelor ce dau substanță SUVERANITĂȚII POPORULUI ROMÂN.
  REDAȚI ROMÂNILOR DEMNITATEA!
  ”PATRIA A PRIORI”
  Pentru conformitate
  Semnează,
  General(rtg) prof. dr.
  Chelaru Mircia,
  Fost Șef al Statului Major al Apărării
  Deputat în Circumscripția 3 Argeș,
  Membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță din Camera
  Deputaților
  București, 24 octombrie 2023
  NOTĂ
  Textul Apelului a fost dat spre consultare tuturor asociațiilor militare prin
  președinții acestora cât și în mod individual prin rețelele de socializare
  existente. Până la închiderea sesiunii de consultare și-au dat acordul on-line
  un număr de 501 de cadre militare în rezervă și retragere, din care 41
  generali, 316 colonei, 39 comandori aviație și marină, 56 locotent-colonei, 8
  maiori, 10 căpitani, precum și 31 maiștri militari și subofițeri. Au fost
  însușite și adăugate textului un număr de 8 propuneri care se regăsesc în
  forma finală dată publicității. Cadrele militare menționate sunt din toate
  categoriile de forțe, arme și specialități aparținând tuturor structurilor
  SNAOPS.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button