Politică

Scrisoare dechisă către premierul Ciucă: Federația de Hochei pe Gheață, trage un semnal de alarmă în privința abuzurilor ministrului UDMR, Eduard Novak

În contextul actual, ne vedem nevoiți să vă învederăm faptul că dialogul instituțional dintre Ministerul Sportului, pe de o parte și federațiile sportive, în general și Federația Române de Hochei pe Gheață FRHG în special, pe de altă parte este extrem de deficitar.

Mai mult decât atât, observăm că în raport de Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG),
Ministerul Sportului nu numai că nu se manifestă în interiorul cadrului instituțional, ci abuzează de
prerogativele legale cu unicul scop de a îndepărta conducerea Federației Române de Hochei pe Gheață
(FRHG) (conducere aleasă în mod statutar în cadrul Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022).
În acest sens, amintim faptul că Ministerul Sportului este organul administraţiei publice centrale de
specialitate, iar în această calitate reprezintă interesele statului român, așadar inclusiv apărarea și
promovarea imaginii țării intră în atribuțiile sale.

Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) a depus, în ciuda dificultăților întâmpinate, eforturi
constante în vederea asigurării, în permanență, a unui climat de liniște și echilibru în cadrul activității
hocheistice pe gheață și a descurajat orice conflicte și a menținut mereu o poziție echilibrată de susținere
a acestui sport, fără implicări politice.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, exclusiv pe fondul organizării de alegeri pentru ocuparea funcțiilor
de conducere de la nivelul Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG), Ministerul Sportului s-a
implicat în acest proces, de o manieră care excede cu mult cadrului instituțional în care trebuie să
acționeze Ministerul Sportului în raport de federațiile sportive naționale.

În ceea ce privește rolul pe care Ministerul Sportului ar trebui să îl aibă în cadrul activității sportive din
România, s-a observat în ultima perioadă, cel puțin în raport de Federația Română de Hochei pe Gheață
(FRHG), faptul că Ministerul Sportului nu își exercită acele prerogative legale care sunt prevăzute tocmai
pentru încurajarea activității sportive ci, în mod predilect, prerogativele de control.

Astfel, în ultima perioadă de timp, singurul dialog purtat între Ministerul Sportului, pe de o parte și
Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG), pe de altă parte a fost strict în cadrul unei
corespondențe legate de controlul activității desfășurată la nivelul Federației Române de Hochei pe
Gheață (FRHG).

S-a dovedit, în toată această perioadă, faptul că tema principală aflată pe agenda Ministerului Sportului
legată de activitatea Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) a fost reprezentată, inițial, de
organizarea alegerilor pentru schimbarea conducerii Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) și,
ulterior, după data la care a fost aleasă conducerea acesteia (15 septembrie 2022), de
suspendarea/anularea deciziilor referitoare la alegerea conducerii.

Precizăm, cu titlu exemplificativ, controalele derulate la nivelul Federație Române de Hochei pe Gheață
(FRHG) în ultima perioadă de timp:
-Curtea de Conturi a verificat Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) în perioada mai –
iulie 2020 în ceea ce privește “alocarea fondurilor de la bugetul de stat“ pentru perioada 2017 –
31.12.2019. Concluzia generală a raportului este aceea că nu s-au constatat deficiențe în ceea
ce privește gestionarea fondurilor publice alocate Federației Române de Hochei pe Gheață
(FRHG):

 • Corpul de Control din cadrul Ministerului Sportului a efectuat un control care s-a derulat în
  perioada 19 mai 2022 – 26 iulie 2022, control în urma cărora a fost emis Raportul de control
  înregistrat sub nr. 96/CCM din 3 august 2022, Raport prin care au fost identificate o serie de
  pretinse ”neregularități” și care a fost contestat de către Federația Română de Hochei pe Gheață
  (FRHG) în condițiile legii. Nu putem să nu remarcăm faptul că prin respectivul Raport s-au instituit
  în sarcina Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) obligații care vizau, în realitate,
  schimbarea organelor de conducere al Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG);
 • prin Notificarea înregistrată sub nr. 11849 din 29 septembrie 2022 Ministerul Sportului a solicitat
  Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) o serie de clarificări legate de Adunarea
  Generală ordinară de alegeri din data de 15 septembrie 2022;
 • o comisie mixtă din cadrul Ministerului Sportului numită în baza Ordinului nr. 1104 din 31
  octombrie 2022 emis de Ministrul Sportului – dl Carol-Eduard Novak – efectuează, în prezent, în
  perioada 1-4 noiembrie 2022 un alt control la nivelul Federației Române de Hochei pe Gheață
  (FRHG), control care are ca obiectiv verificarea alegerilor conducerii Federației Române de
  Hochei pe Gheață (FRHG) din data de 15 septembrie 2022.
  ”Firul roșu” al tuturor acestor acțiuni de control este reprezentat de alegerile de la nivelul Federației
  Române de Hochei pe Gheață (FRHG), aspect dovedit pe deplin de următoarele:
   în urma Raportului de control emis de Corpul de Control din cadrul Ministerului Sportului
  întregistrat sub nr. 95/CCM din 3 august 2022, a fost emisă de către Ministerul Sportului la data
  de 9 august 2022 Notificarea înregistrată sub nr. 9880 prin care se solicită Federației Române de
  Hochei pe Gheață (FRHG) ”să convocați Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri (AGEA) în
  termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări”;
  – la nivelul Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) au fost organizate alegeri pentru
  ocuparea funcțiilor de conducere, fiind convocată în acest sens Adunarea Generală de alegeri
  pentru data de 15 septembrie 2022. Ceea ce este important de menționat este faptul că în cadrul
  procedurii prealabile desfășurării Adunării Generale de alegeri, în acord cu dispozițiile legale și
  statutare, nu au fost validate dosarelor candidaților ”agreați” de către unii reprezentanți ai
  Ministerul Sportului, motivat de faptul că acestea au fost depuse cu nerespectarea termenului
  prevăzut de Statut. Se impune precizat faptul că nevalidarea respectivelor candidaturi a fost
  confirmată inclusiv de către reprezentanții Ministerului Sportului (delegatul acestuia și un
  reprezentant al departamentului juridic) care au participat la respectiva ședință;
  – la data de 15 septembrie 2022 s-au desfășurat lucrările Adunării Generale de alegeri, ocazie cu
  care au fost alese organele de conducere ale Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG)
  respectiv președintele și Biroul Federal. Din păcate, persoanele alese în mod statutar nu au fost
  pe placul anumitor membri ai Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG), membri care
  sunt susținuți de către ministrul Sportului, dl Carol-Eduard Novak. Un aspect extrem de important
  de subliniat este faptul că la lucrările Adunării Generale de alegeri din data de 15 septembrie
  2022 a participat și delegatul Ministerului Sportului care a confirmat legalitatea procedurii de
  alegeri;
 • membrii Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) nemulțumiți de rezultatele alegerilor
  sunt: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SAPIENTIA U23, CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
  GHEORGHENI, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FELCSIK SK, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
  ”VÁROSI SPORT KLUB CSÍKSZEREDA” MIERCUREA CIUC, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
  DE HOCHEI PE GHEAȚĂ KIRALYPINGVINEK jégkorong KLUB, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
  GYERGYÓI HOKI KLUB – CLUB SPORTIV GHEORGHENI HOCKEY CLUB, CLUBUL SPORTIV
  MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC – VÁROSI SPORT KLUB SZÉKELYUDVARHELY, CLUBUL
  SPORTIV HOCHEI CLUB FENESTELA 68 și SPORT CLUB MIERCUREA CIUC;
  – acești membri, pe de o parte, au formulat o plângere adresată Ministerului Sportului, plângere
  prin care au solicitat ca Ministerul Sportului să suspende Hotărârea Adunării Generale de alegeri
  din data de 15 septembrie 2022 și, totodată, au formulat și o cerere de suspendare și de anulare
  a aceleiași hotărâri, cerere care a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș – Secția
  contencios administrativ și fiscal;
  – în ceea ce privește cererea de suspendare a Hotărârii Adunării Generale de alegeri din 15
  septembrie 2022 înregistrată pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș, instanța a dispus disjungerea
  acestei cereri de cererea de anulare și trimiterea dosarului către Tribunalul București – Secția
  civilă;
  – având în vedere că soluția Curții de Apel Târgu Mureș a fost de natură să îi nemulțumească pe
  membrii Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) enunțați anterior – în sensul că nu au
  obținut în instanță suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022 – ”lupta” s-a
  concentrat pe cererea de suspendare adresată Ministerului Sportului;
  – cu referire la această cerere, menționăm faptul că Ministerul Sportului a transmis Federației
  Române de Hochei pe Gheață (FRHG) Notificarea înregistrată sub nr. 11849 din 29 septembrie
  2022 prin care a solicitat o serie de clarificări legate de Adunarea Generală ordinară de alegeri
  din data de 15 septembrie 2022. Referitor la aceste ”clarificări” nu putem să nu observăm că
  acestea se pliază pe motivele de pretinsă nelegalitate formulate de membrii nemulțumiți de
  rezultatul alegerii pe calea cererii înregistrate pe rolul instanței de judecată. În raport de această
  Notificare, Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) a formulat un răspuns, argumentat și
  motivat, care a fost comunicat Ministerului Sportului la data de 4 octombrie 2022;
  – după data de 4 octombrie 2022, Ministerul Sportului nu a mai avut nicio solicitare în raport de
  Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG). Explicația este simplă: se aștepta soluția
  instanței de judecată asupra cererii de suspendare, instanța de judecată rămânând în pronunțare
  la data de 14 octombrie 2022 și soluția fiind pronunțată la data de 21 octombrie 2022;
  – în condițiile în care, astfel cum am arătat, soluția instanței de judecată nu a fost de natură să îi
  mulțumească pe membrii enunțați anterior, Ministerul Sportului ”a reactivat” cererea de
  suspendare adresată acestuia de către membrii în discuție, sens în care la data de 31 octombrie
  2022, Ministrul Sportului a decis efectuarea unui nou control la Federația Română de Hochei pe
  Gheață (FRHG), fiind numită o comisie mixtă și fiind stabilită perioada controlului între 1 și 4
  noiembrie 2022 iar unicul scop al acestui control este verificarea legalității Adunării Generale din
  15 septembrie 2022. Nu putem să nu remarcăm faptul că obiectivele controlului sunt identice cu
  motivele de pretinsă nelegalitate invocate de către membrii nemulțumiți de rezultatul alegerilor
  din 15 septembrie 2022.
 • În ceea ce privește acest ultim control, se impun a fi observate următoarele:
  – a fost dispus în forță, în condițiile în care membrii comisiei mixte au ”descins” la sediul Federației
  Române de Hochei pe Gheață (FRHG) în data de 1 noiembrie 2022, fără nicio înștiințare
  prealabilă;
  – din obiectivele controlului rezultă că Ministerul Sportului se substituie, practic, instanței de
  judecată în sensul că încearcă să găsească probe în susținerea membrilor Federației Române de
  Hochei pe Gheață (FRHG) nemulțumiți de rezultatul alegerilor și să se pronunțe cu privire la
  legalitatea/nelegalitatea Adunării Generale de alegeri din 15 septembrie 2022.
 • Se mai impune menționat și faptul că indicarea în Ordinul Ministrului Sportului a faptului că membrii
  comisiei mixte au obligația de a prezenta Ministrului Sportului rezultatele și constatările controlului până la data de 7 noiembrie 2022 nu este întâmplătoare.
 • Astfel, pentru data de 8 noiembrie 2022 este convocată o Adunare Generală la nivelul Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG). Există indicii clare că, cel târziu până la data de 7 noiembrie 2022, Ministrul Sportului va emite ordinul de suspendare a Hotărârii Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022 (având ca ”justificare” rezultatele controlului dispus tot de către acesta) și, în cadrul Adunării Generale din 8 noiembrie 2022 se va forța schimbarea conducerii aleasă în mod statutar și legal în data de 15 septembrie 2022.
 • Din toate aceste elemente rezultă cu extrem de multă evidență faptul că Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) este supusă unor presiuni și acte de hărțuire nemaiîntâlnite, singurul motiv fiind acela că în urma alegerilor din data de 15 septembrie 2022 nu a rezultat conducerea dorită de unii dintre membrii Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) (membrii susținuți în mod evident de unii reprezentanți ai Ministerului Sportului).
 • În condițiile în care acești membri nu au obținut din partea instanței de judecată rezultatul scontat,
  respectiv suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022, revine Ministerului Sportului ”misiunea” de a satisface pretențiile membrilor Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) nemulțumiți de rezultatele alegerilor.
 • Trebuie subliniat și faptul că situația prezentată în cele ce preced reprezintă doar vârful aisbergului, în condițiile în care în ultimii ani se încearcă de către unii exponenți ai spectrului politic acapararea, în totalitate, a activității sportive de hochei pe gheață din România.
 • Astfel, nu trebuie ignorate următoarele aspecte:
  – guvernul Ungariei investește, în fiecare an, peste 2 milioane de euro numai în Academia de
  Hochei pe Gheață de la Cârța;
  – tot guvernul Ungariei a investit în construirea de patinoare în zona Harghita și Covasna;
  – în perioada 2015 – 2021 au plecat în Ungaria, fără a plăti transferurile căci sunt minori (decizia
  IIHF) peste 207 copii până în 18 ani. Aceștia au fost pregătiți la școli de hochei care aparțin de
  Ministerul Educației, Ministerul Sportului, primării. Așadar, din fondurile statutului român. La toate
  încercările Federației Române de Hochei pe Gheață (FRHG) de a stopa această hemoragie de
  plecare a copiilor în Ungaria, răspunsul a fost: ”Nu se poate … s-a implicat politicul”;
  – au fost luate în întregime echipele cu jucători de 18 ani de la școlile sportive din Miercurea Ciuc și
  Gheorgheni și au fost transferați jucătorii la cluburi private din zona respectivă. Antrenorii care
  s-au opus acestor transferuri au fost îndepărtați de la cluburile școlare din Miercurea Ciuc și
  Gheorgheni.
 • Conform legislației, astfel de transferuri de la școli sportive către cluburi private se
  pot face numai prin aprobarea Consiliului Școlar al Instituției respective. Ceea ce este de la sine
  înțeles că acest lucru este extrem de ușor de realizat cu sprijin politic.
 • Precizăm faptul că dezideratul principal afirmat la nivelul Federației Române de Hochei pe Gheață
  (FRHG) sub actuala conducere, este acela de a dezvolta acestă ramură sportivă – hocheiul pe gheață –, de a-i reda strălucirea de altădată și de a o poziționa pe locuri fruntașe în ierarhia internațională. Pentru realizarea acestui deziderat, este extrem de important ca noi, sportivii, să nu interferăm cu sferele de influență ale politicului și să fim lăsați să ne desfășurăm, în liniște, activitatea sportivă căreia i-am dedicat viața noastră.
 • În încheiere, avem respectuoasa rugăminte să vă aplecați asupra tuturor aspectele menționate în
  cuprinsul prezentei și să adoptați măsurile ce se impun.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button