Știrile 60m.RO

Mircea Dăneasa: Aviz favorabil pentru proiectul AUR privind acordarea unui tichet de 1000 lei pentru fiecare nou-născut

Consiliul Legislativ a avizat favorabil un proiect de lege al partidului AUR privind stimularea natalității. Potrivit inițiativei, statul va acorda, pentru fiecare copil nou-născut pe teritoriul României, un tichet social pe suport fizic, în cuantum de 1000 lei, destinat achiziției de hrană pentru bebeluşi, articole vestimentare, de lenjerie şi de produse dermato-cosmetice. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

România are o populație îmbătrânită, iar statul ar trebui să depună eforturi în vederea adoptării unor măsuri pentru a stimula natalitatea. Tinerele familii au nevoie de ajutor financiar care să-i sprijine în procesul de creştere a copilului. Deși în țara noastră au existat astfel de măsuri de-a lungul timpului, acestea au avut un caracter punctual. Ori, în acest moment, este nevoie de stabilitate, precum și de corelarea acestui stimul cu nevoile reale ale unei familii.

„Tichetul de 1000 lei va fi acordat o singură dată pentru fiecare nou-născut, fără discriminare, indiferent de starea financiară a părinților. Este nevoie de un astfel proiect de lege care să se aplice la nivel național. În ultimii ani, au existat și cazuri particulare, în care autoritățile locale au oferit ajutoare care să sprijine tinerii părinți, însă caracterul lor este unul punctual. AUR și-a propus să vină cu cât mai multe măsuri destinate încurajării natalității”, a declarat senatorul AUR Mircea Dăneasa, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.

Ce prevede proiectul de lege al partidului AUR?

Articolul 1

  1. începând cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se acordă, pentru fiecare copil nou-născut pe teritoriul României, un tichet social pe suport fizic, în cuantum de 1000 lei, destinat achiziției de hrană pentru bebeluşi, articole vestimentare, de lenjerie şi de produse dermato-cosmetice.
  2. Tichetul prevăzut la alin. (1) va fi acordat o singură dată de către autorităţile administraţiei publice locale de la domiciliul beneficiarului, la cererea oricăruia dintre părinţi, in momentul eliberării certificatului de naştere, prin structura de specialitate care eliberează acest certificat.

Articolul 2

  1. Fondurile necesare pentru acordarea tichetului prevăzut la art. 1 Si pentru cheltuielile administrative legate de acordarea acestuia se asigură prin transferuri de Ia bugetul de stat către bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi sunt prevăzute in-bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalitătii de Şanse.                                                                          
  2. Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este responsabil de punerea in aplicarea prevederi1or prezentei legi.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

Articolul 4

Prezenta lege intră in vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button