Politică

Ministerul Educației și ”Plagiatorilor” se pregătește ca greva generală să țină până la examene

Metodologiile de organizare pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a și Admiterea la liceu 2023 au fost modificate în mod excepțional, în ultimele două săptămâni, fără niciun anunț public din partea Ministerului Educației. Mișcarea dublă ar avea ca scop acoperirea cu profesori a componenței comisiilor de examene/admitere, în cazul în care greva generală din sistemul de educație, anunțată din 22 mai, va dura până la 6 iunie, când încep înscrierile pentru evaluare.

Ordinele de ministru, deși modifică regulile de organizare a examenelor/admiterii, nu au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul instituției, nici în categoria specială „ordine de ministru” și nici în categoriile „Evaluarea Națională” sau „Admiterea la liceu

Regulile de organizare pentru comisiile de la Evaluarea Națională au fost aprobate încă de anul trecut, din 6 septembrie 2022, mai exact, prin ordinul ministrului educației nr. 5.241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023. Nu au existat modificări și nu se fac, de regulă modificări ale regulilor din aceste metodologii cu trei săptămâni înainte de examene. Ministerul Educației a modificat însă acest ordin pe 17 mai, exact în ziua în care negocierile cu sindicatele au eșuat și confirmarea că va fi grevă generală în sistemul de învățământ a fost transmisă de reprezentanții profesorilor.

Ordinul este semnat de secretarul de stat pentru învățământ superior, Gigel Paraschiv, în locul Ligiei Deca, pe 17 mai, dar a fost publicat în Monitorul Oficial vineri, 19 mai.

Ce schimbă Ministerul Educației, cu trei zile înainte de greva generală:

Prin Ordinul 4.262/2023, Ministerul Educației introduce mai mulți profesori în comisiile de examen. Astfel, s-a modificat articolul 5 și s-a introdus un alineat nou care prevede că: „În situații justificate, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010—2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, un număr mai mare de vicepreședinți/secretari/membri în comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale.”

Această modificare va permite, conform surselor Edupedu.ro, numirea în comisii a unor cadre didactice care nu participă la grevă, în eventualizatea în care evaluarea să se poată susține, chiar dacă greva se va prelungi până atunci.

După care, la articolul 6 este introdus un alt alineat: „(11) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații justificate, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010—2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, numirea în calitate de președinte al comisiei din unitatea de învățământ a unui cadru didactic — membru al consiliului de administrație.”

Asta pentru că, potrivit regulilor de până acum, care funcționează din 2011 și care nu au fost niciodată modificate în acest sens, președintele comisiei de examen din școală poate fi doar directorul sau directorul adjunct. Noutatea este introducerea în schemă, cu derogare de la ISJ, a unui cadru didactic care poate fi președinte al comisie, cu mențiunea că trebuie să fie membru în consiliul de administrație al școlii.

Pe 12 mai 2023, vinerea trecută, în Monitorul Oficial a apărut un ordin similar cu cel de mai susa, prin care era modificat regulamentul de Admitere la liceu 2023. Acela fusese semnat pe 25 aprilie, când deja din 18 aprilie fusese demarat referendumul pentru greva generală a profesorilor, erau proteste de stradă și urma, pe 10 mai, marșul cu 15.000 de cadre didactice și angajați din școli, prin Capitală.

Modificările făcute în regulile de la Admiterea la liceu erau similiare cu cele de la Evaluarea Națională – să poată fi președinți de comisii și profesori, nu numai directorii, iar comisia nașională să poată aproba un număr mai mare de membri în comisia de admitere.

Calendarul probelor și rezultatelor de la Evaluarea Națională 2023 este următorul:

  • 6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională
  • 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
  • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Redăm calendarul admiterii la liceu 2023:

6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023.

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

6-7 și 10-14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată”.

Foto: Captură Monitorul Oficial
Foto: Captură Monitorul Oficial

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button