Lansarea proiectului Centrul de Dialog Democratic (CDD)

Distribuie acest articol!

Respectul pentru noi înşine ne ghidează morala, respectul faţă de alţii ghidează manierele noastre. La peste treizeci de ani de la cotitura istorică din decembrie 1989, societatea românească poate consemna cu satisfacție că a adoptat o Constituție bazată pe recunoașterea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului, s-a integrat în Uniunea Europeană și a aderat la NATO, cu toate implicațiile, obligațiile și avantajele aferente. Evoluția ulterioară a țării nu poate mulțumi, însă, și nu mulțumește cetățeanul onest.

 Spre a analiza până la capăt ceea ce este, cu neajunsurile și dificultățile izbitoare din viața societății noastre, și a contura smulgerea din neputințele de azi și ieșirea din crizele evidente ce o marchează tot mai mult, se înființează, din inițativă privată, Centrul de Dialog Democratic (CDD), ca instituție de interes public,  apartinică, cu personalitate juridică. Instituția are ca scop asigurarea cadrului dialogului social modern și cultivării inovației în România.

 Instituția nou creată este cadru de analize și dezbateri la nivel național, fiind deschisă tuturor celor interesați să participe la efortul de atingere a scopului propus. Dialogul nu este rezervat cuiva, ci își propune să fie democratic, deschis ideilor și inițiativelor noi de oriunde.

Obiectivele asumate după 1989 de către România, precum o economie de piață de înaltă competitivitate, o societate a oamenilor emancipați, un pluralism politic real, o democrație vibrantă, o atmosferă de creativitate și oameni care se bucură de bunăstare, rămân încă să fie îndeplinite. Noi obiective se vor configura odată cu elaborarea diverselor proiecte de țară de care România are strictă nevoie și pe care forțele ei au datoria să le dea.

Să ne amintim mereu reflecțiile marilor democrați. Pericle, bunăoară, spunea: „Oamenii noştri politici trebuie să se preocupe, pe lângă chestiunile publice, şi de treburile lor private, iar cetăţenii noştri de rând, deşi sunt ocupaţi cu diverse îndeletniciri, rămân judecători drepţi ai chestiunilor de interes public întrucât, spre deosebire de celelalte naţiuni, noi nu îi considerăm pe cetăţenii care nu iau parte la aceste îndatoriri neambiţioşi, și inutili, şi suntem capabili să judecăm propuneri chiar dacă nu le-am făcut noi înşine; în loc să privim dezbaterea ca pe o piedică în calea acţiunii, noi ne gândim că este primul pas al oricărei acţiuni înţelepte.” Într-o dezbatere publică, un vorbitor care spune „Facem acest lucru pentru că-mi convine mie” nu ar  convinge pe nimeni şi, mai mult, ar fi încă şi mai ineficient.

O societate este integrativă folosind lucid oportunitățile, dar și proiectându-și înțelept viitorul. Este clar că avem nevoie de o analiză a resurselor și de o viziune despre cum vom folosi aceste resurse. Țara noastră are acum nevoie de reforme chibzuite, făcute cu competență și devotament, care să-i valorifice potențialul pe care să-l pună în serviciul cetățenilor ei.

Și în viața publică a României se observă diversitatea de interese și abordări. Unii pun accentul pe dreptul de inițiativă și libertate individuală, recucerite în 1989. Alții, pe redistribuirea beneficiilor și dreptate în societate. Sunt unii care doresc păstrarea cu orice chip a instituțiilor așa cum sunt, alții vor ameliorarea acestora. Unii vor folosirea legilor existente, alții aduc în discuție nevoia de perfecționare a cadrului legislativ. Diversitatea de interese și abordări trebuie luată în considerație în premisele oricărei dezbateri.

Scopul Centrului de Dialog Democratic (CDD) este să asigure cadrul dialogului social și al cultivării inovației, să efectueze analize și să formuleze evaluări și recomandări, să susțină valorificarea ideilor care duc înainte. Activitățile noii instituții sunt: crearea unei Biblioteci a Interesului Public, accesibilă celor interesați; organizarea de analize; organizarea unor grupuri de lucru pe diferite teme de interes național; organizarea de dezbateri lunare pe anumite teme de dialog social; organizarea de dezbateri ori de câte ori este nevoie în societate; emiterea de comunicate cu privire la punctul de vedere al Centrului de Dialog Democratic; conferințe de presă; declarații ale purtătorului de cuvânt; declarații ale membrilor; editarea de fascicole și volume pe tematica dialogului social modern sau pe orice temă de interes național; participarea la activități specifice pe plan național și european.

Prima reuniune a Inițiatorilor Centrului de Dialog Democratic se va desfăşura online în perioada 24.09.2021- 26.09.2021. Reuniunea va adopta o Declarație de înființare.

Cei interesați să ia parte la inițiativele și activitățile Centrului de Dialog Democratic, sponsorizări și propuneri se pot adresa în scris la adresa de mail [email protected] sau pot contacta reprezentantul Centrului de Dialog Democratic la nr. de telefon 0767.539.931.


Distribuie acest articol!
%d blogeri au apreciat: