Politică

La Curtea de Conturi nu se aplică reduceri de personal; peste 70 de consilieri personali în conducerea instituției

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER) atrage atenția că la Curtea de Conturi nu se vor aplica prevederile Ordonanței Guvernului de reducere a posturilor aferente autorităților publice centrale. Și asta în condițiile în care, susține SNAPER, numărul consilierilor personali ai membrilor plenului de CC depășește 70 de persoane. Organizația sindicală a înaintat Executivului a adresă prin care semnalează această anomalie.

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a Cartel ALFA, a adresat o solicitare către premier, ministrul de Finanțe și ministrul de Justiție cu privire la Nota Curții de Conturi referitoare la interpretarea dispozițiilor art. XVII din OUG 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, înregistrată sub numărul 42740/12.06.2023. Mai exact, în data de 15 mai 2023, a intrat în vigoare OUG nr. 34/2023 care, prin art. XVII, a adus modificări şi completări art. 546 lit. a)-h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul înjumătăţirii numărului de posturi aferente cabinetelor prim-ministrului, din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Însă, cu privire la dispozițiile anterior precizate din cuprinsul actului normativ, Plenul Curții de Conturi a României a adoptat Hotărârea numărul 306/12 iunie 2023 prin care a stabilit faptul că ”dispoziţiile art. 544-548 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi, implicit, dispoziţiile art. XVII din O. U. G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu se aplică personalului încadrat la nivelul Curţii de Conturi, conform art. 48 din Legea nr. 94/1992”, arată sindicaliștii de la SNAPER.

Cristian Marinescu, președintele Sindicatului Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), semnalează faptul că numărul consilierilor de la Curtea de Conturi este exagerat. ”Odată cu venirea la conducerea Curții de Conturi a domnului Mihai Busuioc, numărul consilierilor personali ai membrilor plenului de CCR depășește 70 de persoane (persoane intrate fără examen și asimilate, în mod ilegal cu auditorul public extern), adică echivalentul a numărului de auditori a 10 Camere de Conturi Județene. Este Curtea de Conturi a României, în calitate de autoritate administrativă autonomă, conform definiției dată de art.69, TITLUL III ”Autorităţile administrative autonome” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, supusă dispozițiilor art. 544-548 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ? Are Curtea de Conturi a României, prin organul de conducere colectiv-Plenul, abilitatea legală de a interpreta dispozițiile unui act normativ de forță juridică superioară, respectiv Ordonanță de Urgență a Guvernului, având în vedere faptul că nu are calitatea de emitent al normei legale interpretate, emițând în acest sens un act administrativ infra legal – Hotărâre de Plen prin care se sustrage aplicării dispozițiilor legale incidente?”, se precizează în adresa trimisă de SNAPER Guvernului.

Dacă prevederea că ”structura și numărul personalului de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curţii de Conturi”, constituie normă derogatorie potrivit caracterului de lege specială, în virtutea identității de raționament juridic, poate fi făcută aceeași interpretare și în cazul dispozițiilor prevăzute în cadrul Legii nr. 94/1992 privind privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, susțin sindicaliștii de la SNAPER. Astfel, potrivit articolului 6, Curtea de Conturi îşi întocmeşte şi aprobă bugetul propriu, pe care îl transmite Guvernului, în vederea includerii acestuia în proiectul bugetului de stat supus aprobării Parlamentului. ”În situația în care conchideți că interpretarea dată prevederilor legale sus amintite de către Plenul Curții de Conturi a României este temeinică și justificată, atunci principiile enunțate se extind și asupra altor entități publice care au competență legală de a își aproba structura și numărul personalului în ceea ce privește cabinetul demnitarului precum și din cadrul aparatului de lucru”, mai semnalează președintele SNAPER, Cristian Marinescu.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button