Politică

Klaus Iohannis a semnat o lege controversată: secret total în privința organismelor modificate genetic

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.Conform prevederilor OUG, notificatorul care introduce deliberat în mediu organisme modificate genetic poate solicita autorităților care anumite informații să fie ținute la secret.

Autoritatea competentă decide dacă permite sau nu clasificarea unor informații. Dacă organismele modificate genetic pun în pericol oamenii sau animelele, atunci informațiile clasificate vor deveni publice.

Klaus Iohannis a semnat următoarele decrete:

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 – Buna guvernanţă şi componentei 15 – Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative (PL-x 44/08.02.2023);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PL-x 435/11.10.2021);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin.(21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (PL-x 82/02.03.2022);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonatei de urgență nr. 15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 145/12.04.2021);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (PL-x 257/11.04.2023);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (PL-x 127/21.03.2022);Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 301/01.07.2019);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor nr.463(2022) „Privind majorarea capitalului Băncii”, nota de prezentare și Legea în original, precum și adresa Camerei Deputaților în copie, copie DCL/591/2023 (PL-x 233/29.03.2023);Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora (PL-x 504/26.09.2022);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (PL-x 191/13.04.2022).

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button