Politică

Gheorghe Piperea (AUR): Ce îmi propun să fac la Parlamentul European

Declaratie de principii politice pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 

1. Revenirea la valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum libertatea, națiunea, familia și credința creștină, valori care rezidă în tratatele UE și la respectul pentru suveranitatea națiunilor membre.

Aceasta semnifică Recunoașterea și promovarea libertății individuale, respectul pentru identitatea națională a statelor membre, protecția familiei și a credinței creștine, conform tratatelor UE, pentru a asigura o Uniune care să reflecte diversitatea culturală și valorile fundamentale ale popoarelor europene.

 2. Debirocratizarea structurilor europene prin respectarea principiilor subsidiarității, proporționalității și atribuirii, și reducerea centralizării excesive a puterii birocratice.

Aceasta presupune reducerea centralizării excesive a puterii birocratice și respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pentru a asigura luarea deciziilor la nivel local și național în domeniile în care acestea pot fi mai bine gestionate, evitând acapararea nejustificată a competențelor de către instituțiile europene.

3. Combaterea influențelor corporatiste în elaborarea politicilor europene și restabilirea transparenței și responsabilității în procesul decizional.

Aceasta implică asigurarea transparenței și responsabilității în procesul decizional, pentru a evita adoptarea unor politici favorabile intereselor corporatiste în detrimentul bunăstării și drepturilor cetățenilor europeni, abandonarea practicii sub-contractării cu entități private a sarcinilor esențiale ale statului, în special, a atribuției de legiferare și reglementare, a sistemului judiciar și a aparatului de ordine publică și apărare naționale, precum și revenirea la principiile democrației reprezentative, adică, a exercițiului puterii în stat prin aleși ai poporului, care pot fi revocați și, respectiv, trași la răspundere juridică, motală și politică, în caz de necesitate. 

4. Revenirea la o economie bazată pe principii sănătoase și orientată spre creșterea bunăstării cetățenilor, evitând monopolurile și privilegiile, și promovând diversitatea și calitatea în consum.

Aceasta înseamnă promovarea concurenței echitabile, evitarea monopolurilor și privilegiilor, combaterea practicilor de dumping și orientarea politicilor economice spre creșterea bunăstării și diversificarea opțiunilor de consum, în beneficiul cetățenilor europeni.

5. Eliminarea practicii utilizării crizelor și a riscurilor de război ca pretexte pentru limitarea drepturilor fundamentale și a libertăților individuale, combaterea fărădelegii și a excepționalismului economic și juridic și respectarea principiilor pluralismului și toleranței în societatea europeană.

Aceasta presupune respectarea pluralismului și a toleranței în societatea europeană, protejarea libertății de opinie și exprimare, evitarea imixtiunii autorităților în libertatea de conștiință și de gândire a cetățenilor, precum și libertatea lăsată cetățenilor de a se preocupa de problemele concrete (cum ar fi sărăcia, șomajul, consumul în creștere de substanțe riscante) și pe idealurile individuale sau naționale. 

 6. Restabilirea priorității drepturilor și libertăților individuale, protecția demnității individuale și a familiei și combaterea imixtiunii autorităților în libertatea de conștiință, credință, gândire, opinie și exprimare.

Aceasta înseamnă protejarea libertății de conștiință, gândire, opinie și exprimare, și combaterea oricărei forme de cenzură sau suprimare a drepturilor fundamentale ale omului în spațiul european.

 7. Reafirmarea independenței naționale în politica de dezvoltare industrial, agrară și energetică și promovarea unei economii circulare și a unor politici ecologice responsabile.

Printre altele, aceasta implică promovarea unor politici care să servească interesul național al statelor membre și să asigure o dezvoltare economică durabilă și ecologică, în beneficiul cetățenilor europeni, cum ar fi protejarea libertății de inițiativă și facilitarea antreprenoriatului și a economiei țărănești, locale sau tradiționale. 

 8. Promovarea pluralismului cultural și a schimburilor culturale echitabile între statele membre ale Uniunii Europene.

Aceata înseamnă respectarea și conservarea diversității culturale și promovarea dialogului și înțelegerii reciproce între popoarele europene. Este nevoie de cultură, iar nu de anularea culturii și istoriei. 

9. Implementarea unor politici educaționale coerente, bazate pe interesul cetățenilor și interesul național, și încurajarea creșterii nivelului de bunăstare a cetățenilor.

Voi milita pentru promovarea interesului cetățenilor și a interesului național în sistemul de învățământ, asigurarea primordialității dreptului părinților, mamă și tată, și al familiei în educația și formarea copiilor și asigurarea accesului echitabil la educație și dezvoltare personală pentru toți cetățenii europeni. Este nevoie de educație, iar nu de îndoctrinare. 

 10. Utilizarea eficientă a resurselor disponibile în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Aceasta implică gestionarea responsabilă a resurselor naturale și economice în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene, pentru a asigura o utilizare sustenabilă și echitabilă a acestora în beneficiul tuturor cetățenilor europeni.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button