Social

Elevii și studenții vor putea circula gratuit cu până la 5 tipuri de transport

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar și au fost stabilite facilități la transportul elevilor și modul de acordare al acestora, astfel:

  • s-a introdus o nouă categorie de beneficiari de gratuitate la transport și anume, elevii înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin;
  • s-a prevăzut faptul că elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care locuiesc și/sau învață în Județul Ilfov beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul.

Pentru transportul feroviar, operatorii de transport vor emite elevilor titluri de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar. În ceea ce privește transportul cu metroul, gratuitatea se acordă pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Decontarea acestor facilități se efectuează din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

În ceea ce privește acordarea gratuității la transportul public local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi elevii beneficiază de:

1. transport public rutier județean și transport interjudețean, între localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați;

2. acordarea sumelor forfetare în zonele și pentru distanțele în care nu este organizat serviciu de transport public și nici transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ și unităților administrativ teritoriale;

3. transportul public local și metropolitan;

Acordarea gratuității se face prin decontarea cheltuielilor de la bugetul Ministerului Educație.

Transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenți

De asemenea, Guvernul a adoptat un act normativ potrivit căruia studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 90% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum şi studenții proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate categoriile de trenuri la transportul feroviar intern, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic.

Studenții cetățeni români, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, înmatriculați la instituții de învățământ în străinătate la forma de învățământ cu frecvență, începând cu data prevăzută în Legii învățământului Superior nr. 199/202, beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic.

Se poate beneficia de aceste reduceri atât timp cât fiecare persoană eligibilă își păstrează calitatea de student. Aceasta este confirmată de viza de valabilitate aplicată de universități pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport. Pentru studenții din anul I, până la emiterea legitimației de student, este valabilă adeverința pentru atestarea calității de student emisă de universități, conform legii.

Operatorii de transport feroviar de călători vor emite studenților legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe toată durata anului calendaristic până la finalizarea anului universitar pentru care instituția de învățământ superior a aplicat viza de valabilitate pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport cu respectarea prevederilor.

Emiterea biletelor de călătorie și a abonamentelor lunare pentru studenți se efectuează conform reglementărilor legislative în vigoare și conform reglementărilor proprii operatorilor de transport, de la punctele de vânzare ale operatorilor de transport sau de la automatele de vânzare legitimații de călătorie, on-line sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate).

Operatorii de transport pot verifica/confirma calitatea de student fie on-line, fie la casa de bilete. Confirmarea on-line se poate realiza în două moduri:

a) prin interogarea bazei de date pe care Ministerului Educației o face accesibilă Autorității pentru Reforma Feroviară și, prin acesta, operatorilor de transport feroviar;

b) de către instituțiile de învățământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate la operatorul feroviar.

Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, studenții vor plăti integral o serie de diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button