Comunicat de presă – AFIR

AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru finanţarea prin PNDR 2020 a infrastructurii secundare de irigaţii

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigaţii, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina oficială de internet www.afir.info, la secţiunea Investiţii PNDR, în pagina dedicată acestei submăsuri.

Reamintim că fondurile europene disponibile prin submăsura 4.3 pentru componenta infrastructură de irigaţii sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanţare sunt Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, Federaţiile Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI) pot depune cereri de finanţare numai în măsura în care sunt deţinători de infrastructură secundară de irigaţii preluată prin protocol sau proces verbal de predare-primire ori alte documente (acest tip de infrastructură este definită conform Legii nr. 138/ 2004 a îmbunătăţirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul acordat prin PNDR 2020 sunt modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune şi/ sau racordarea la utilităţi, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcţia sau modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat. Achiziţia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitată la un procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care s-a scăzut valoarea aferentă a echipamentelor de irigat.

Atragem atenţia asupra faptului că, pentru a evita dubla finanţare, nu sunt eligibile acele elemente de infrastructură de irigaţii care au făcut obiectul unei alte finanţări prin PNDR a infrastructurii secundare, pe aceeaşi suprafaţă.

Precizăm că versiunea finală a Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3 – componenta infrastructură de irigaţii este valabilă pentru sesiunea ce urmează a fi lansată în cel mai scurt timp.

AFIR – Direcţia Relaţii Publice, Biroul de Presă

%d blogeri au apreciat: