Politică

Ciprian Demeter: Administrația Națională Apele Române, practici îndoielnice cu dedicație, pericol pentru siguranța cetățenilor

În a doua parte a anchetei jurnalistice vom arăta cum angajații Administrației Naționale Apele Române, certați atât cu legea, cât și cu limba română, prin tot felul de inginerii, la limita legii, fac tot posibilul să îngreuneze acest demers jurnalistic, de a scoate la lumină fapte de natură penală care periclitează siguranța publică a cetățenilor, dar și siguranța națională.

În data de 11.10.2023, printr-o adresă, am solicitat o copie a contractului de închiriere pentru sediul central din strada Strada Ion Câmpineanu 11, deoarece există o suspiciune rezonabilă de înțelegere între proprietarul acestei clădiri și conducerea Administrației Naționale Apele Române, în contextul în care această instituție este proprietara unei clădiri situate în centrul Bucureștiului, pe strada Edgar Quinet nr. 6, Sector 1.

De ani de zile această instituție nu a dorit să amenajeze acest spațiu, preferă să plătească suma de aproximativ 36.000 euro/lună chirie către S.C. Union Internațional Center SRL, o companie care prejudiciază statul român prin neplata taxelor, o societate administrată de oameni de paie, proprietarii reali fiind înregistrați în Cipru sub cupola companiei UNION ROMANIAN VENTURES HOLDINGS LTD. Potrivit Registrului Comerțului din Cipru, proprietarii reali sunt ținuți la secret, iar compania ar fi administrată de Alexander Lifshitz și Moshe Perlson, persone implicate în spălare de bani, numele lor figurând în scandalul Panama Papers.

În data de 13.10.2023, Agiu Ana-Maria, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române, răspunde prin  adresa cu nr. 25087 că, ATENȚIE, ”În Contractul de închiriere există o clauză de confidențialitate (art.14) care protejează informațiile din contract legate de datele comerciale și tehnice, fiind aplicate în acest caz prevederile art.12, alin 1, lit.c, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, transmiterea acestor informații poate genera anumite impunități legale în ceea ce privește comunicarea datelor solicitate.”

Urmare a acestui răspuns, printr-o adresă din data de 15.10.2023, am adus anumite precizări răspunsului cu nr. 124/RP/13.10.2023.

”În ceea ce privește răspunsul la întrebarea 1 vă aducem la cunoștință următoarele:

[…] Prin urmare, transmiterea acestor informații poate genera anumite impunități legale în ceea ce privește comunicarea datelor solicitate.”

Având în vedere cele menționate, consider că angajații care se ocupă de formularea răspunsurilor în cadrul departamentului de comunicare nu au de-a face nici cu limba română, nici cu folosirea unor cuvinte al căror sens le este complet necunoscut.

IMPUNITATE înseamnă ”apărare de pedeapsă a unui infractor determinată de anumite împrejurări speciale, prevăzute de lege.”

IMPUNITATE LEGALĂ impunitate (nepedepsire) – ”exceptare de la suportarea represiunii penale, din considerente de politică penală. Între cauzele care pot conduce la acest rezultat se numără: desistarea, împiedicarea producerii rezultatului, retragerea mărturiei mincinoase etc. v. şi cauze de nepedepsire.” impunitate, situaţie în care o persoană este apărată de pedeapsă. Cauzele de nepedepsire sînt anume prevăzute de lege şi au ca efect înlăturarea incidenţei pedepsei, deşi există infracţiune. Aceste cauze constituie iertări anticipate de pedeapsă pe care legea le acordă făptuitorului, fie pentru că a avut o anumită conduită în legătură cu infracţiunea săvîrşită, fie că are o anumită calitate care justifică această iertare. I. poate fi determinată de cauze generale aplicabile oricărei infracţiuni, denumite cauze care înlătură răspunderea penală, sau speciale, cu efect numai în cazul infracţiunii pentru care au fost anume prevăzute în partea specială a C.p., denumite cauze de nepedepsire. Cauzele de i. trebuie să fie cunoscute, stabilite şi dovedite în cadrul procedurii judiciare pentru a duce pe plan procesual la împiedicarea punerii în mişcare sau exercitării acţiunii penale. V. şi cauze de nepedepsire.”

Din răspunsul formulat, observ că încă din enunț se face trimitere la codul penal și că acest contract este ferit de orice pedeapsă.

Spre știință: există foarte puține cazuri de impunitate, spre exemplu diplomații, care au impunitate teritorială.

Având în vedere cele semnalate, vă rog să reveniți cu un răspuns fără „impunități”.

În data de 22.11.2023 am formulat o nouă întrebare Administrației Naționale Apele Române prin care am solicitat să ne comunice dacă societatea HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA are contracte de concesiune sau închiriere cu Administrația Națională Apele Române.

În răspunsul cu nr. 151/ RP/04.12.2023 la întrebarea a doua, Administrația Națională Apele Române răspunde că nu are contracte de concesiune sau închiriere cu societatea HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA. Până aici totul ar fi în regulă, dar acest răspuns, parcă ieșind din tiparul răspunsurilor precedente este semnat în afară de ing. Lucaciu Sorin, director Administrația Națională Apele Române și de Agiu Ana-Maria, specialist relații publice, precum și de doi consilieri juridici, Ioana Silvia Socaciu și Catălin Căluian, prima director DJCRU, iar al doilea, șef serviciu juridic.

În data de 05.12.2023, pentru verificarea informației, am formulat aceleași întrebări și către Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, unde am solicitat următoarele:

Vă rugăm să ne comunicați dacă societatea HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA SA are contracte de concesiune sau  închiriere cu Administraţia Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în perioada 01.01.2018 – 05.12.2023.

În data de 18 decembrie 2023, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea răspunde că societatea HEIDELBERG  MATERIALS ROMANIA SA a avut trei contracte de închiriere după cum urmează:

  • contractul de închiriere din perioada nr.52-B, din perioada 12.12.2016- 11.12.2018 – exploatare agregate minerale din cuveta lacului de acumulare Mihăilești, județul Giurgiu.
  • contractul de închiriere din perioada nr.60-B, din perioada 25.08.2018- 23.08.2020, cu prelungire până la data de 24.08.2020 – exploatare agregate minerale din cuveta lacului de acumulare Mihăilești, județul Giurgiu.
  • contractul de închiriere din perioada nr.78-B, din perioada 18.08.2021- 17.08.2023 – exploatare agregate minerale din cuveta lacului de acumulare Mihăilești, județul Giurgiu.

Așa cum se poate observa, angajații Administrației Naționale Apele Române, prin răspunsul formulat, au indus în eroare cu scopul de a ascunde faptul că există contracte de închiriere între o societate și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, sau nu au știut de existența acestui contract, iar în acest caz nu putem decât să constatăm că avem de-a face cu un personal neprofesionist.

Trebuie menționat faptul că fosta firmă Heidelbergcement Romania SA și-a schimbat denumirea și în prezent se numește Heidelberg Materials Romania SA și are același CUI 10640589.

Faptul că barajul de la Mihăilești, prin exploatare continuă, poate să pună în pericol siguranța cetățenilor și siguranța națională este o faptă care este încadrată de Codul Penal la infracţiuni contra securităţii naţionale, actele de diversiune, Art. 403.

”Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

Art. 410.

(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

În concluzie, putem observa că angajații Administrației Naționale Apele Române nu doresc decât să îngreuneze această anchetă jurnalistică prin tot felul de artificii la limita legii, prin nepunerea în siguranță a barajelor, prin ascunderea unor pericole iminente, prin lucrări la diguri executate de mântuială sau doar pe hârtie, prin elibererea unor autorizații de exploatare de agregate minerale cu scop declarat piscicol, dar în fapt se exploatează agregatele minerale după care rămân niște gropi care pun în pericol siguranța cetățeanilor, prin distrugerea pisciculturii, refuzând eliberarea autorizațiilor de gospodărirea apelor, precum și prin eliberarea de autorizații de exploatare de agregate minerale în aproprierea unor poduri care pun și au pus în pericol siguranța rutieră sau de cale ferată, etc.

Concluzia este clară: este imperios necesară o acțiune imediată și transparentă pentru a remedia aceste deficiențe și pentru a asigura protecția cetățenilor. Mahatma Ghandi spunea că: ”Răbdarea și perseverența sunt arme puternice împotriva manipulărilor și obstrucțiunilor. În căutarea adevărului, nu cedăm niciodată.” Așadar, când adevărul este umbrit de minciună și neglijență, iar siguranța cetățenilor și siguranța națională este pusă în pericol, răspunsul nostru trebuie să fie clar și ferm: perseverăm în căutarea adevărului

Va urma.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button