InternaționalȘtirile 60m.RO

CE: Ungaria trebuie să asigure accesul minorităţii rome la educaţie, locuri de muncă, locuinţe şi asistenţă medicală

Consiliul Europei a cerut Ungariei, într-un raport publicat luni, să amelioreze accesul minorităţii rome la educaţie, locuri de muncă, locuinţe şi asistenţă medicală şi să elimine dificultăţile întâmpinate de romi în toate aspectele vieţii publice, semnalează MTI.

Comitetul consultativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a vizitat Ungaria în decembrie 2019. În raportul prezentat ulterior, se cer acţiuni imediate pentru reducerea ratei de abandon şcolar şi promovarea unei educaţii de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum şi un program cuprinzător de instruire a profesorilor din regiunile defavorizate.

Conform documentului Consiliului, este necesară o politică cuprinzătoare şi pentru rezolvarea problemei locuinţelor romilor; trebuie amplificate mult programele de locuinţe de stat şi sprijinul în domeniul locativ.

Regiunile dezavantajate din Ungaria, unde romii au o pondere mai ridicată în rândul populaţiei, suferă de pe urma calităţii reduse a serviciilor medicale, au constatat raportorii. Angajaţii din domeniul sanitar trebuie instruiţi cu privire la legislaţia împotriva discriminării.

Back to top button