EconomieSocial

S-a modificat Codul Muncii! Avem un nou model-cadru al Contractului Individual de Muncă

Inspecția Muncii informează că au fost aduse modificări la Codul Muncii, prin Legea nr. 283/2022, publicată în această săptămână în Monitorul Oficial.

În curând va apărea și un nou model-cadru pentru Contractul Individual de Muncă (CIM). Acesta va fi aprobat prin Ordinul ministrului Muncii.

„Modelul cadru al contractului individual de muncă va fi publicat pe site-ul Inspecției Muncii imediat după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului Muncii. Acest lucru va fi anunțat public”, a transmis Inspecția Muncii.

„A fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

❗Noile prevederi se referă la:
– instituirea concediului de îngrijitor al unei rude bolnave
– absența de la locul de muncă în situaţii-limită
– concediul paternal
– programul individualizat de muncă
– schimbarea postului cu unul vacant care prevede condiţii mai bune de muncă
– elemente noi ale contractului individual de muncă
– telemunca pentru angajații de la stat”, a informat instituția.

Ce va conține noul Contract Individual de Muncă

Potrivit Articolului 278, alin. (1), noul CIM va conține, cel puțin, următoarele:

a) identitatea părților raportului de muncă;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea desfășurării activității în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) unul din următoarele elemente, la alegerea angajatorului:
(i) denumirea, gradul, felul muncii sau categoria activității profesionale pentru care este angajată persoana;
(ii) o scurtă caracterizare sau descriere a muncii;
e) data de la care începe raportul de muncă;
f) în cazul unui raport de muncă pe durată determinată, data la care încetează sau durata preconizată a acestuia;
g) durata și condițiile perioadei de probă, dacă există;
h) dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;
i) durata concediului de odihnă plătit;
j) procedura și condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
k) drepturile salariale, cu menționarea elementelor componente, dacă sunt aplicabile alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, menționate separat, periodicitatea plății acestora și metoda de plată;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
m) contractul colectiv de muncă sau acordul colectiv de muncă aplicabil, dacă există;
n) asigurare medicală privată, contribuții suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a persoanei suportate de angajator, în condițiile legii, precum și orice alte beneficii sociale, acordate din inițiativa angajatorului, atunci când acestea constituie avantaje în bani sau în natură acordate sau plătite de angajator persoanei ca urmare a activității profesionale a acesteia, după caz”.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button