Social

Proiectul de țară se întindea până în 2010: Cum ar fi arătat România în cazul în care Ceaușescu nu era ucis de Iliescu

Nicolae Ceaușescu pregătea România pentru intrarea într-o nouă etapă, după lichidarea datoriei externe de 2.000 de miliarde de lei, în martie 1989. Șeful suprem întocmise un plan detaliat care se întindea până în 2010.

Proiectul de țară, prezentat de Nicolae Ceaușescu la al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român era intitulat ”Programul – directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991 – 1995 și orientările de perspective până în anul 2000 – 2010”. Documentul consultat de FANATIK în arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a fost publicat în iulie 1989 sub formă de broșură și vândut în librării la costul de 4 lei.

Proiect PCR: 45 de milioane de tone de cereale pe an și terenul agricol irigat în proporție de 100%

Nicolae Ceaușescu visa să facă din România o adevărată forță economică, bazată pe ”creșterea puternică a forțelor de producție, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice”.

PCR aproxima că producția industrială se va dubla între anii 2005 – 2010 față de 1990, cu ”o deosebită atenție” pentru potențialul hidro-energetic și a funcționării la parametrii maximi ai centralelor hidro-nucleare.

În domeniul agricol, Ceaușescu preconiza o recoltă stabilă de 40-45 de milioane de tone de cereale anual (în 2000 – 2005), lucru care urma să se realizeze prin ”amenajarea întregii suprafețe posibile pentru irigat”.

Ceaușescu ținea la mediu: nu dorea ca românii să-și cumpere mașini

În ceea ce privește transportul, fostul dictator anunța că va investi în zona feroviară și cea navală, limitând la strictul necesar pe cel rutier.

”Va trebui redus la minimum transportul cu mijloace auto, atât pentru diminuarea consumului de combustibili superiori, cât și ca o măsură importantă de împiedicare a poluării și de protejare a mediului înconjurător”, se mai arată în document.

Prin ridicarea eficienței activității economice, arată documentul, urma o creștere rapidă a venitului național (produsul intern brut), care ar fi trebuit să se dubleze până în 2005. Nu era uitată nici știința românească, de care era responsabilă tovarășa Elena Ceaușescu. Aici, ambițiile PCR ajungeau până la ”studierea structurii materiei, de inginerie genetică, a biosferei, oceanului mondial, a scoarței terestre și a spațiului cosmic”.

Dictatorul propunea reducerea săptămânii de lucru

După lichidarea datoriei externe, Ceaușescu visa îndrăzneț la ”întărirea monedei naționale” și la crearea premiselor pentru transformarea leului într-o monedă de circulație internațională. De asemenea, șeful statului anunța că ”prin introducerea tehnicii noi și creșterea productivității muncii se vor crea condiții pentru reducerea, în limite raționale, a săptămânii de lucru”, care în 1989 era de 6 zile.

program directiva pcr
Produsul Intern Brut, în varianta prezentată de Partidul Comunist Român / Sursă: cnsas.ro

El promitea ”condiții de viață corespunzătoare, demne, pentru toți membrii societății” prin menținerea unui raport echitabil între veniturile mari și cele mici.

România urma să investească în motoare electrice pentru aplicații industriale

Documentul arată că în cincinalul 1991 – 1995, statul român urma să investească 250 de miliarde de lei pentru construcția de locuințe și edificii social-culturale. Pe de altă parte, industria construcțiilor de mașini urma să fie orientată pentru asigurarea necesarului de utilaje și realizarea unor motoare termice cu randamente ridicate pentru industrie și autoturisme cu consumuri reduse de carburanți. În ceea ce privește industria electrotehnică, ”se va tipiza fabricația de motoare electrice, transformatoare și aparataj electric, acționându-se pentru creșterea competivității produselor, reducerea accentuată a consumurilor de metale neferoase și înlocuirea materialelor scumpe”.

12 clase obligatorii și 2 milioane de elevi prinși în învățământul de tip profesional

Începând cu 1990, învățământul obligatoriu urma să devină de 12 clase iar peste 90% din elevi urmau să fie cuprinși în liceele industriale, agroindustriale, silvice și economice, urmând ca învățământul superior să ”se perfecționeze și modernizeze în raport cu cerințele economiei naționale.

”În perioada 1991 – 1995 învățământul va asigura pregătirea profesională a unui număr de 2 milioane de persoane, făcându-se prioritate formării cadrelor necesare pentru activitatea minieră și petrolier, industria constructoare de mașini, metalurgie, chimie, industria materialelor de construcții, agricultură”, se arată în document.

Nicolae Ceaușescu miza pe schimburi comerciale chiar și cu statele din Vest

Politica externă urma să se liberalizeze și să includă ”schimburi economice și cooperare în producție cu toate statele, fără deosebire de orânduirea socială”. Nicolae Ceaușescu își propunea încheierea de acorduri și contracte de lungă durată, urmând ca relațiile cu țările socialiste să fie ”amplificate”.

”România este gata să participe activ, împreună cu alte state, la elaborarea în comun a noilor principii de relații economice internaționale, a măsurilor privind datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare și soluționarea altor probleme complexe ale economiei contemporane”, se mai arată în proiectul remis de Partidul Comunist Român.

Venitul populației ar fi urmat să crească până în 1995. PCR promitea locuințe pentru toată lumea

Ceaușescu aproxima că până în 1995, populația României va ajunge la 24 de milioane de locuitori, din care jumătate va fi populație activă. În acest context, una din prioritățile declarate ale partidului era crearea unor noi locuri de muncă și noi condiții pentru creșterea ”în continuare” a veniturilor populației.

”Retribuția medie reală va spori în 1995, comparativ cu anul 1990, cu 5-8 la sută, iar veniturile totale ale țărănimii cooperatiste cu 5-8 la sută. Se va urmări ca raportul dintre retribuțiile mici și mari să fie de circa 1 la 4,5”, se mai arată în proiect.

cifre pcr
Indicatori economici pentru următorul cincinal / Sursă: cnsas.ro

În acest context, în perioada 1991 – 1995 urmau să fie construite peste 700.000 de locuințe (apartamente), asigurându-se, în orașe, o suprafață locuibilă de 10 – 12 mp pentru fiecare locuitor. De asemenea, urmau să fie realizate case noi și pentru locuitorii satelor.

Ceaușescu visa o lume fără amenințări nucleare

În fine, documentul se încheie printr-un manifest pe care Nicolae Ceaușescu l-a rostit și în timpul celui de-al IV-lea Congres al PCR, care face parte la dezarmarea mondială. Prosperitatea nu poate fi asigurată decât în condiții de pace și colaborare între state, arăta conducerea PCR.

”Realizările de astăzi arată că nici o țară, nici un popor nu poate avea certitudinea că-și va înfăptui asprațiile de bunăstare și prosperitate atâta vreme cât în lume continuă să se acumuleze uriașe arsenale de arme – în primul rând nucleare, chimice și alte mijloace de distrugere în masă – cât și diferite regiuni ale planetei se mențin și chiar se accentuează stările de încordare și conflict, se manifestă cu tot mai multă pregnanță fenomene de criză și instabilitate economică, se adâncesc decalajele între țările sărace și bogate, iar numeroase alte probleme de importanță esențială pentru pacea și progresul omenirii rămân nesoluționate”, se mai arată în proiect.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Un comentariu

 1. ”Retribuția medie reală va spori în 1995, comparativ cu anul 1990, cu 5-8 la sută, iar veniturile totale ale țărănimii cooperatiste cu 5-8 la sută. Se va urmări ca raportul dintre retribuțiile mici și mari să fie de circa 1 la 4,5”
  In 1989 raportul era undeva la 1 la 8 sau 9 salariul minim 2.000 lei maxim Ceausescu 16.000 sau 18.000 lei.
  Acum.Salariul minim la stat 1.500 lei sau 300 euro…maxim traian halalai, seful EXIMBANK – 22 000 de euro/luna la stat adica 1 la
  capitalismul de cumetrie si democratia originala a batranului edec bolsevic trilion trilici triliescu bunicutza ilici kgb.in buletin se spune ca l-ar chema ion iliescu
  „La un salariu minim brut de 2550 de lei, angajatul primește în mână un salariu net de 1524 de lei, iar firma plătește un cost total salarial (salariul complet) de 2607 lei.”
  „De la 1 ianuarie 2022, de majorarea salariului minim brut garantat în plată la 2.550 lei beneficiază circa 1.970.000 de salariați, reprezentând 34,7 % din numărul total de salariați activi.”
  DE FAPT APROAPE JUMATATE DIN CEI CARE MUNCESC IN ROMANIA SUNT PAUPERI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button