PoliticăSocial

Jaful de la Poștă Română: Angajații au ieșit în stradă

Sindicaliştii din cadrul Poştei Române portestează în faţa Guvernului, pentru a atrage atenţia cu privire la problemele din această companie.

Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) reprezintă aproximativ 18.000 de salariaţi. Potrivit comunicatului, la protest se estimează o participare de circa 2.500 de membri de sindicat veniţi din toate judeţele din ţară, scrie Agerpres.

Printre motivele acţiunii de protest se numără starea avansată de sărăcie a salariaţilor Poştei Române. Pentru 17.000 dintre angajaţi, adică pentru aproape 80% din întregul personal, salariul net lunar este sub 1.700 lei, la limita traiului de subzistenţă, în condiţii de muncă foarte grea, solicitantă, de uzură, spun aceștia.

Alt motiv al protestului este refuzul categoric al directorului general de a accepta orice negociere referitoare la majorări salariale pentru angajaţi, în sfidarea numeroaselor cereri ale SLPR şi fără a ţine seama de creşterea constantă a preţurilor la energie, combustibili şi produse alimentare.

Sindicaliștii au înaintat o scrisoare deschisă către factorii decizionali

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată Domnului Prim Ministru NICOLAE IONEL CIUCĂ
Spre știință,
Domnului IOAN-MARCEL BOLOȘ, Ministrul Cercetării Inovării și Digitalizării
Domnului LIVIU BOSTAN, Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Domnului MIHAI BUSUIOC, Președinte Curtea de Conturi a României

Vă adresez prezenta scrisoare având în vederea dorința dumneavoastră de a conduce instituțiile unde
statul este acționar majoritar într-o zonă de management performant și cu deosebită eficiență în
cheltuirea banului public.

Am luat act cu îngrijorare, dar nu cu surprindere cu privire la acțiunile de management defectuos ale
Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română, domnul Florin Valentin Stefan, culminând
cu achiziții la suprapreț sau inutile pentru CNPR.

Cu permisiunea dumneavoastră as dori să va aduc în atenție doar câteva exemple din sfera
departamentului IT al CNPR și cu mențiunea faptului ca, din păcate, acestea sunt întâlnite la orice pas
în CNPR, nefiind izolate doar la sfera achizițiilor IT.

Externalizare, amenințări și management defectuos

Începând cu luna iulie 2021, în mai multe ședințe instrumentate de către Directorul General (Dl.
Valentin Stefan) cu personal din cadrul Departamentului IT, acesta a amenințat în repetate rânduri cu
desființarea și externalizarea activității IT cu scopul de a intimida salariații departamentului IT. Acest
lucru a fost distructiv pentru zona IT pentru ca a condus la plecarea a aproximativ 14 specialiști cu rol
deosebit de important întrucât constituiau un adevărat pilon de susținere a companiei din punct de
vedere tehnic.

A fost angajat din exterior și numit șef departament IT domnul Gabriel Dan Stavăr, fără o pregătire
calificată în domeniul IT, însă acesta după aproximativ 3 luni si-a prezentat demisia, motivându-și
gestul în fata colegilor prin intenția de a „rămâne în libertate”, să nu aibă de a face cu organele de
control ale statului. Ulterior a fost numit un alt șef de departament IT, domnul Edduard Popescu,
angajat în CNPR pe post de economist, acesta având doar experiență de tehnician în cazino pe vase
de croaziera (poza anexa 2). Atât primul, cat și cel de-al doilea șef de departament IT, la solicitarea
domnului Director General Valentin Stefan, în multiple ocazii au solicitat angajaților IT conceperea de
referate de achiziție și caiete de sarcini discreționare și au menționat că acestea le vor aduce un
tratament favorabil în situația unei acțiuni de disponibilizare în masa. Domnul Edduard Popescu a
afirmat în multiple ocazii ca nu îl cunoaște pe actualul Director General, însă amândoi sunt din
localitatea Bolitin Vale și mai mult decât atât domnul Valentin Stefan și domnul Edduard Popescu se
cunosc de mult timp fapt dovedit de poza din anexa 2.

Achiziții la suprapreț cu prejudiciu

În luna decembrie 2021, CNPR a achiziționat de la firma Encorsa HQ printr-o procedură de achiziție
directă o licența low-code Webcon BPS și o licența Microsoft Windows Server, plus serviciile de
implementare aferente. Licența low-code Webcon BPS a fost achiziționată pentru 10 utilizatori la un
cost de 41.000,00 RON pentru 12 luni, rezultând un cost per utilizator pentru 12 luni de 4.100,00
RON. Costul real al acestei licențe pentru 10 utilizatori este de 6.600,00 RON (conform anexei 1),
rezultând o diferență inexplicabilă, plătită de CNPR în valoare de 34.400,00 RON. Serviciile de
implementare, achiziționate la un cost de 62.500,00 RON nu au fost prestate până la data prezentei,
CNPR aflându-se în situația în care a achiziționat licențe la suprapreț pe care nu le poate folosi și a
căror durată de valabilitate este limitată.

Abuzuri în serviciu cu risc de prejudiciu pentru CNPR

1) În data de 02.06.2021, CNPR a demarat o achiziție de lucrări de amenajare a spațiului aferent
centrului de date din sediul CNPR situat în Calea Giulești, numărul 6-8. La finele licitației publice a fost
desemnată câștigătoare firma SC CASIDO SRL. Directorul General a solicitat anularea procedurii
întrucât, conform spuselor acestuia în întâlnirile cu departamentul IT, intenționa implementarea unei
soluții care presupunea externalizarea serviciului de stocare și procesare de date. CNPR a acționat la
solicitarea Directorului General un proces de anulare a procedurii la Consiliul National de Soluționare
a Contestațiilor (CNSC). Practic, CNPR si-a contestat propria procedură, fapt nemaiîntâlnit și care
poate avea consecințe negative asupra ulterioarelor achiziții ale companiei și poate constitui un
element de neseriozitate în fata tuturor furnizorilor/ prestatorilor de servicii. CNSC a dat dreptate
firmei câștigătoare obligând CNPR să semneze contractul și să duca la bun sfârșit achiziția.
Tot la dispoziția Directorului General, CNPR a atacat decizia CNSC la Curtea de Apel București; Curtea
confirmând prin decizia definitivă la data de 24.01.2022 a unui complet de 3 judecători, faptul că firma
SC CASIDO SRL a câștigat în mod corect licitația organizată de CNPR, reiterând decizia CNSC de
obligare a CNPR pentru semnarea contractului de servicii și de finalizare a achiziției. Anexez prezentei
documentația privind decizia Curții de Apel.

În mod abuziv, până la data prezentei Directorul General refuză în mod abuziv semnarea contractului,
fapt care aduce prejudicii atât de imagine, cat și financiare companiei motivat de faptul că firma
câștigătoare poate solicita în instanță daune interese și de asemenea, Autoritatea Naționala a
Achizițiilor Publice poate amenda compania în conformitate cu art.151 din HG394/2016 ”Entitatea
contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului cu scopul de a crea circumstanțe
artificiale de anulare a procedurii.” pentru o speță în care exista o decizie definitiva și nepusă în
aplicare. Directorul General si-a motivat gestul în interiorul CNPR prin inexistenta fondurilor, însă acest
fapt nu este adevărat, întrucât în cazul achizițiilor în instituțiile publice, anterior demarării achiziției,
se validează sursa de finanțare și existenta fondurilor. Aceste etape au fost parcurse și în cazul acestei
achiziții.

Suplimentar CNPR întârzie în mod inexplicabil procesul de digitalizare și retehnologizare deși mandatul
actualului Director General este direct condiționat de întreprinderea tuturor măsurilor necesare în
vederea digitalizării CNPR.

2) CNPR a atribuit printr-o achiziție directa un contract de consultantă cu privire la analiza oportunității
încheierii unei achiziții de pachetomate în valoare de 75.000.000 de lei și a 7 centre de tranzit unei
firme recent înființate în care activează un singur angajat. Firma respectiva nu are nicio pregătire în
acest sens și multor angajați ai CNPR care doresc sa-si păstreze anonimatul le-a fost atrasa atenția
să nu emită obiecții în scris în privința acestei achiziții, fiindu-le explicat ca este solicitată „de sus”.

Achiziție blocata

De asemenea, doresc să vă aduc în atenție faptul că pe parcursul anului 2021 departamentul IT a
demarat o procedura de achiziție pentru un sistem de management al documentelor, achiziție ce a
obținut în data de 02.04.2021 avizul CTE (comisie tehno-economică). Comisia formată din numeroși
membrii ai ministerelor și membrii STS, SRI. Aceștia au validat fără obiecțiuni întreaga documentație
și au considerat această achiziție oportună pentru CNPR. Un sistem de management al documentelor
poate aduce numeroase beneficii prin reducerea consumului de hârtie și tonner, făcând astfel pași
importanți în direcția trasată de Uniunea Europeană cu privire la ecologizarea mediului de lucru.

Documentația întocmita împreuna cu toate avizele necesare a fost înaintată spre publicare în SICAP,
dar în mod abuziv a fost blocată de către domnul Director General împiedicând astfel CNPR să
beneficieze de un instrument de lucru modern, funcțional în multe dintre marile companii.

Experiențe nefaste în achiziții de natură IT (externalizare dezvoltare software) efectuate de către CNPR

Din anul 2000 până în prezent, au fost realizate de către terți, patru aplicații informatice: E-Mandat,
E-Post, GestCNPR, Track & Trace pentru care s-au plătit sume imense. Ulterior, trei dintre cele patru
aplicații (mai puțin Track & Trace) au fost rescrise și îmbunătățite până la emiterea notelor contabile
(flux complet) de către personalul IT al CNPR SA. în plus, orice modificare legislativă sau de flux se
poate realiza intern în cel mai scurt timp și fără costuri, nu aceeași situație este în cazul
externalizărilor.

Achiziție inutilă de peste 1 milion EUR

Conform notei de prezentare în Consiliul de Administrație nr. 101.2/335 din 04.02.2022, s-a înaintat
spre aprobare o achiziție de seturi de aplicații ce are în vedere eficientizarea activității de birou și
creșterea productivității. Costul estimat este pentru 3000 de licențe și acoperă o perioada de 5 ani,
iar ca motivație sunt trecute rațiuni de securitate.

În realitate toate vulnerabilitățile trecute ca și motivație pentru această achiziție au fost tratate anterior lunii iunie 2021 de către experții IT și rezolvate prin achizițiile efectuate în cursul primei jumătăți a anului 2021 (anexa 3). În ceea ce privește nevoia de comunicație, tot experții IT ai CNPR au făcut mai multe studii în privința îmbunătățirii comunicațiilor dintre angajați și au ajuns la un cost total (licențe, baza fizică IT,
implementare și instruire personal suport) de 90,000.00 EUR. Ce se urmărește să se obțină de
diferență de până la 1 milion de EURO nu putem decât să ne imaginam.

Cu deosebită considerație și respect,
MATEI BRĂTIANU
Președinte Sindicatul Lucrătorilor Poștali din Romania

Lasă un răspuns

Back to top button