Știrile 60m.RO

Autoritatea din Energie a aprobat regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie şi gaze naturale în 24 de ore

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunţat miercuri că a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale care va conduce la reducerea birocraţiei şi la schimbarea furnizorului de energie în 24 de ore.

„În şedinţa Comitetului de reglementare din data de 26.01.2022, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale. Ordinul de aprobare a Regulamentului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data de 28 august 2022”, arată ANRE.

Actul normativ asigură cadrul de implementare a platformei online care să optimizeze procesele operaţionale din piaţa de energie în scopul reducerii birocraţiei pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, generate de solicitările de schimbare a furnizorului prin gestionarea fluxului de informaţii în mod complet automatizat pentru a onora solicitările, respectând termenele legale şi utilizând eficient resursele financiare şi umane a tuturor entităţilor implicate.

În perioada 01 iulie 2020 – 30 iunie 2022, ANRE implementează proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Prin intermediul acestui proiect, se vor putea îndeplini noile cerinţe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h, precum şi realizarea interoperabilităţii datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului.

„Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, prevede la art. 12: (1) Schimbarea furnizorului sau a participantului la piaţă implicat în agregare se realizează în cel mai scurt timp posibil. Statele membre se asigură că un client care doreşte să schimbe furnizorii sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare, cu respectarea condiţiilor contractuale, are dreptul la o astfel de schimbare în termen de cel mult trei săptămâni de la data solicitării. Nu mai târziu de 2026, procesul tehnic de schimbare a furnizorului nu trebuie să dureze mai mult de 24 ore şi trebuie să fie posibil în orice zi lucrătoare. (4) Statele membre se asigură că dreptul de a schimba furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare este acordat tuturor clienţilor într-un mod nediscriminatoriu la nivel de costuri, efort şi timp”, arată ANRE.

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 7^6: „În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) în scopul digitalizării activităţii de schimbare a furnizorului, ANRE realizează şi operează o platformă informatică integrată, unică la nivel naţional, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică. Titularii de licenţe implicaţi în schimbarea furnizorului de energie electrică au obligaţia de a furniza datele şi informaţiile necesare realizării şi operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de reţea de energie electrică.”.

Aceeaşi lege, la art. 62 alin. (1) lit. h), arată că „să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button