JUSTIȚIE

CJUE obligă România să recunoască statutul de părinți pentru cuplurile gay

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și Comisia de la Veneția a stabilit că dreptul european în materia liberei circulații obligă statele membre UE să recunoască statutul parental al familiilor de același sex atunci când acest statut este recunoscut deja de un alt stat membru.

Curtea de la Luxemburg a decis miercuri că relația de parentalitate dintre un copil și mamele sale, două femei căsătorite în Spania, trebuie recunoscută prin emiterea unui pașaport bulgăresc pentru a asigura exercitarea efectivă a libertății de circulație pentru această familie. Pașaportul trebuie să identifice clar relația dintre mame și copil, chiar dacă Bulgaria nu recunoaște încă căsătoria între persoane de același sex și nu prevede în legislația națională emiterea unui certificat de naștere cu două mame sau doi tați. 

Cazul analizat de CJUE se referă la situația unui copil născut în Spania, care are un certificat de naștere spaniol legal emis în care sunt numite ambele mame, una fiind cetățean bulgar, iar cealaltă cetățean britanic. Curtea de la Luxemburg subliniază faptul că drepturile recunoscute cetățenilor statelor membre care își exercită dreptul la liberă circulație  includ și dreptul de a duce o viață de familie normală, recunoscută și protejată, atât în statul membru gazdă, cât și în statul membru a cărui cetățenie o dețin. 

„Întrucât autoritățile spaniole au stabilit în mod legal existența unei legături de filiație, biologică sau juridică între copil și cei doi părinți ai săi, atestată în actul de naștere eliberat pentru copil, mamelor sale trebuie, așadar, în temeiul articolului 21 din TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și al Directivei 2004/38, să li se recunoască de către toate statele membre dreptul, în calitate de părinți ai unui cetățean al Uniunii minor căruia îi asigură, în fapt, îngrijirea, de a-l însoți pe acesta atunci când el își exercită drepturile,” se arată în comunicatul CJUE. 

Comunicatul cu decizia CJUE adoptată miercuri mai prevede că „este contrară drepturilor fundamentale garantate de articolele 7 și 24 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene privarea copilului de relația cu unul dintre părinții săi în cadrul exercitării dreptului său de liberă circulație sau imposibilitatea ori dificultatea excesivă a exercitării acestui drept pentru motivul că părinții săi sunt de același sex.”

Până la această decizie, copilul în cauză nu a putut fi recunoscut ca cetățean bulgar și nu a avut pașaport. Astfel, nu a putut călători în afara Spaniei pentru a-și putea vizita bunicii, nu a avut acces la asigurare medicală și alte drepturi care implică obligatoriu ca beneficiarul să aibă un act de identitate. 

Nici copilul, nici părinții nu au cetățenie spaniolă. Copilul a fost lipsit de cetățenie în ultimii 3 ani din cauza interzicerii recunoașterii relațiilor între persoane de același sex în Bulgaria, dar și din cauza absenței unui cadru legal care să recunoască relația de parentalitate între cupluri de același sex și copii lor în Bulgaria. 

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.
Back to top button