PoliticăȘtirile 60m.RO

Dan Tănasă (AUR) cere deblocarea investiției Hidroelectrica de la Răstoliţa, județul Mureș

Dan Tănasă, deputat AUR, cere deblocarea investiției Hidroelectrica de la Răstoliţa, județul Mureș. Parlamentarul a trimis o interpelare către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, prin care solicită informații despre stadiul lucrărilor de avizare al acestui proiect.

Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Răstoliţa este un proiect în derulare la Hidroelectrica de mai mulți ani, mai precis dinainte de 1989, lucrările fiind într-un stadiu foarte avansat de execuție.  Este  un obiectiv cu o putere instalată de 35,2 MW și o energie medie anuală de 46,3 GWh/an. Pentru a pune în funcțiune o asemenea investiție foarte importantă a Hidroelectrica  cu un interes maxim pentru Sistemul Energetic Național, în prima etapă în valoare de 95 milioane de lei, este necesară obținerea unor avize de la diverse instituții ale statului, dar și de emiterea unei HG”, explică Dan Tănasă.

Deputatul AUR a făcut o trecere în revistă a demersurilor făcute de Hidroelectrica privind amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa, precum și principalelor blocaje birocratice întâmpinate de această societate:

Obiectivul de investiţii „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” este situat în nord-estul judeţului Mureş, asigurând folosinţa complexă a debitelor afluenţilor de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Ilva-Răstoliţa-Bistra, pe teritoriul comunelor Răstolița, Lunca Bradului și Vătava. Prin Hotărârea Guvernului nr.900/2017 s-a aprobat amplasamentul şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, plătindu-se din bugetul de stat 187.387 lei despăgubiri proprietarilor de terenuri din zonă. După efectuarea transferului dreptului de proprietate,  Hidroelectrica (în calitatea de reprezentant al expropriatorului) a întocmit documentația topo-cadastrală. Ulterior, s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea statului român, cu drept de administrare Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a coridorului de expropriere, pentru suprafața de 210,4315 ha, în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 și a Deciziei de expropriere nr. 130/ 30.01.2018 emisă de Societatea P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Începând cu anul 2018, SPEEH a derulat toate etapele necesare scoaterii din fondul forestier, cu defrișarea acestor terenuri, pentru finalizarea etapei de transfer a terenurilor și defrișarea acestora este necesară, conform prevederilor legale, obținerea unei Hotărâri de Guvern pentru transferul terenurilor din fondul forestier, acest HG având la bază avizarea favorabilă de către RNP Romsilva, respectiv Garda Forestieră Brașov. Timp de aproape 30 de ani, Hidroelectrica a investit peste 200 de milioane de euro la Răstoliţa şi a construit 90% din întregul proiect. În ultimul deceniu investiţiile au scăzut şi lucrările s-au oprit. Barajul uitat, de curând Adunarea Generală a Acţionarilor Hidroelectrica a decis finalizarea barajului. 

Pentru a face față exigențelor Green Deal, România trebuie să se pregătească. Permanent, specialiștii Hidroelectrica s-au lovit de birocrație în intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului pentru terenurile expropriate. Proiectul se încadrează în planurile actuale ale Uniunii Europene de a se concentra pe energia verde. Lucrările la centrală au fost finalizate, însă nu se poate pune în funcțiune pentru că mai sunt necesare avize pentru scoaterea din fondul forestier a suprafețelor necesare realizării acumulării!, arată Dan Tănasă.

Solicit ministrului Tanczos Barna să răspundă la următoarele întrebări; (1) care este calendarul lucrărilor de avizare a  Amenajării Hidroenergetice (AHE) Răstoliţa și (2) când preconizați să elaborați Hotărârea de Guvern pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor silvice situate în arealul obiectivului de investiții sus-menționat pentru a putea fi deblocată această importantă investiție?”, a precizat deputatul AUR.

Back to top button