JUSTIȚIE

CORUPȚIE. Afacere de milioane cu teste covid pe Aeroportul Otopeni: Ministerul lui Drulă se poate substitui DSP pentru testarea Covid-19?

Chipurile pentru a veni în sprijinul cetățenilor care călătoresc cu avionul de pe Aeroportul Otopeni statul a pus la dispoziție un spațiu pentru un laborator de testare. A organizat licitație pentru acel spațiu, licitație câștigată pe 15 martie de Milena Medical Center. Am spus la începutul articolului “chipurile pentru a veni în sprijinul cetățenilor”, pentru că de fapt conducerea aeroportului Otopeni a girat păcălirea călătorilor.

„Iată cum se poate profita de Covid-19: Laboratorul amplasat pe spațiul pus la dispoziție de Aeroport este la distanță egală de un alt laborator similar, numit Complet Medical, asezat pe un teren privat. Cu mult tupeu conducerea Aeroportului a avantajat laboratorul din incinta sa în detrimentul călătorilor”, potrivit subiectulzilei.net.

1. Călătorii care merg la centrul de pe spațiul Aeroportului plătesc mai mult pentru teste decât la centrul aflat pe terenul privat. La Milena Medical Center (centru agreat de aeroport) sunt următoarele prețuri: Test Antigen 170 lei noaptea și 150 lei pe timp de zi,
Test Pcr 390 lei pe timp de noapte și 350 lei ziua. La centrul Complet Medical (de pe teren privat) sunt prețuri mai mici: Test Antigen 130 lei tot timpul, Test RT Pcr 340 lei plata la centru și 295 lei pentru online.

2. Ambele centre sunt la distanțe egale de porțile de intrare, în jur de 300 metri, DAR doar centrul de pe terenul privat își transportă clienții cu microbuze, la centrul agreat de aeroport călătorii fiind nevoiți să meargă cu valizele la pas până la laborator. Ca să le facă viața grea și călătorilor care au optat pentru un preț mai mic la laboratorul de pe teren privat conducerea aeroportului a dat dispoziția ca firma de pază să șicaneze transportul cu microbuzele. Vedeți în filmarea de mai jos cum aceștia blochează fără motiv logic transportarea la centrul cu prețuri mai mici.

3. Conducerea Aeroportului Otopeni a interzis distribuirea de flyere informative de către laboratorul cu prețuri mai mici. În schimb cei de la laboratorul cu prețuri mai mari umblă nestingheriți prin aeroport cu veste reflectorizante pe care scrie Covid-19 și abordează călătorii. În acest mod cei care doresc să-și facă testele pentru Covid-19 nu află nici de oferta mai avantajoasă, nici de facilitatea transportului cu microbuzul până la laborator, nici de oferta on-line.

4. Pentru a fi lăsați de angajații de la checul-in să facă abuz de oferta lor cei de la laboratorul agreat de aeroport le-au dus cadouri “de Paște”… Nu seamănă a mită?!

Aveți mai jos filmări care vorbesc de la sine . Solicităm de urgență o anchetă din partea Consiliului Concurenței. Năpasta adusă de pandemie nu trebuie mărită de autoritățile statului, ci din contra, trebuie ajutați oamenii să treacă mai ușor prin criza acestor vremuri cumplite!

Iată cum se face discriminarea:

Iată cum se face discriminarea:

F

Pe cel mai mare aeroport al României, în incinta Aeroportului Otopeni, testarea Covid-19 se face la un centru care nu este autorizat DSP, ci de un departament medical al Ministerului Transporturilor. La șmecheria aceasta s-a recurs pentru a ocoli legea.

V-am povestit despre neregulile analizelor Covid-19 făcute pe Aeroportul Otopeni AICI și AICI. Pe aeroport recoltează probe Milena Medical Center S.R.L , dar de procesat le procesează LABORATOARELE SYNLAB S.R.L. Acest fapt este în afara legii! Centrul de recoltare de probe al companiei Milena Medical Center S.R.L în partenieriat cu LABORATOARELE SYNLAB S.R.L. nu respectă dipozițiile prevăzute de Ordinul nr. 1149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora (În vigoare de la 04 iulie 2007).

Laboratoarele Synlab nu au deschis punct de lucru pe Aeroportul Otopeni, legislația în vigoare precizând expres ca punctele de recoltare probe biologice să funcționeze ca puncte externe ale laboratoarelor. Milena Medical Center desfășoară activitate de recoltare probe biologice în Aeroportul Otopeni fără a avea dreptul, fiindcă nu deține codul CAEN necesar desfășurării acestei activități. Ordinul nr. 1149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora (În vigoare de la 04 iulie 2007), prevede:
    ”Art. 1. –
    (1) Laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de înființare și organizare, trebuie să func    ționeze numai în baza autorizației sanitare de funcționare.
    (2) Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu se înființează potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul ordin și funcționează pe baza autorizației sanitare de funcționare emise de autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.
    (3) Autorizația sanitară de funcționare a laboratoarelor de analize medicale constituie actul care atestă întrunirea condițiilor igienico-sanitare pentru funcționarea acestora.
    Art. 3. –
    (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare de funcționare sunt:
    d) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și, dacă este cazul, cerere de mențiu    ne la registrul comerțului pentru înregistrarea punctului extern de recoltare al laboratorului care solicită autorizarea;
    Art. 6. –
    (1) Spațiul necesar funcționării punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu trebuie să fie astfel structurat încât să asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populație.
    (2) Punctul de recoltare trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, având următoarea compartimentare obligatorie:
    a) sală de așteptare;
    b) spațiu de recoltare;
    c) spații anexe:
    – spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare;
    – vestiar și sală pentru personal;
    – două grupuri sanitare: unul destinat personalului care deservește punctul extern de recoltare al labo    ratorului de analize medicale și altul destinat pacienților, iar pentru cazurile în care nu este posibilă existența a două grupuri sanitare, punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale este dotat cu un grup sanitar cu două compartimente: unul destinat personalului care deservește punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale și altul destinat pacienților.
    Art. 13. –
    În scopul asigurării lanțului de frig punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie să aibă în dotare:
    a) cel puțin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu ușă la acest compartiment, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
    b) cel puțin o geantă izotermă pentru transportul probelor biologice recoltate.
    Art. 16. 
    Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale trebuie să respecte, obligatoriu și cumulativ, următoarele norme igienico-sanitare:
    a) asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) racordarea la rețeaua de canalizare a orașului/localității sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalații proprii de colectare, tratare și evacuare a apelor     uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei și a aerului;
    c) deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
    d) asigurarea unui microclimat corespunzător;
    e) asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medico-sanitare;
    f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara punctelor externe de recoltare ale laboratorului de analize medicale;
    g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;
    h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și deconta – minante avizate de Ministerul Sănătății Publice;     folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;
    i) asigurarea de echipament de protecție a personalului sanitar, în conformitate cu legislația în vigoare;
    Art. 17. –
    Recoltarea probelor biologice în cadrul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale se realizează numai de către personalul de specialitate al acestora.
    Art. 18. –
    (1) Programul de funcționare al punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale va fi stabilit de către reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale în structura căruia este organizat, în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 și 10,00/11,00, în funcție de volumul activității și de încadrarea cu personal de specialitate.
    (2) Programul de funcționare stabilit conform prevederilor alin. (1) va fi afișat la loc vizibil și va fi co    municat autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul, filiale sau puncte de lucru laboratorul de analize medicale respectiv, precum și casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru derularea Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară.”

Pentru a scăpa de aceste condiții drastice impuse de legiuitor, dar și pentru a păcăli autoritățile, cei de la Milena Medical Center au obținut NU de la DSP autorizare de funcționare, ci de la… Ministerul Transporturilor!!! Pentru obținerea acesteia au invocat un alt ordin al Ministerului Sănătății, tot din 2007, anume ordinul 1301, și nu ordinul MS 1149/2007. Ordinul 1301 se referă la laboratoare în sine și nu la punctele de lucru externe ale laboratoarelor. Or, Milena Medical Center NU este laborator, deci nu se subscrie ordinului 1301/2007 și nici laboratorul Synlab nu a deschis punct extern pe Aeroportul Otopeni, deci nici acesta NU respectă ordinul 1149/2007. Ca urmare, NU puteau fi autorizați de DSP și atunci au luat autorizare de la…Ministerul Transporturilor… ca să facă teste Covid-19! Iată autorizarea sanitară de funcționare:

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.
Back to top button