Știrile 60m.RO

5 ianuarie 1859, momentul premergător Unirii Principatelor Române

Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei pe data de 5/17 ianuarie 1859, un eveniment pregătitor pentru Mica Unire ce a avut loc pe 24 ianuarie.

Documentele atestă ca, imediat după proclamarea rezultatului, Cuza a rostit jurământul cerut de lege: „Jur în numele preasfintei Treimi şi în faţa ţării mele că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesul Patriei, că voi fi credincios Constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea şi toată ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie întru ajutor”.

Alegerea lui Cuza a fost primită cu bucurie pretutindeni, nu doar în Moldova ci şi în Ţara Românească şi în Transilvania. În Iaşi, în ziua alegerii a fost un entuziasm fără precedent. În piaţa palatului erau în jur de 10.000 de oameni. Numeroase telegrame au sosit la Iaşi din toate părţile ţării, precum şi de la Bucureşti.

Sursa: Magazin istoric, nr. 2/februarie 1976

Back to top button