ComunicateȘtirile 60m.RO

Comunicat de presă – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

POCA 2014-2020: Ghidul solicitantului IP19/2020, în consultare

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, promovează crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind, astfel, la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei susţine măsuri pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Astăzi, 29 iulie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AMPOCA), lansează, spre consultare, în cadrul Obiectivului Specific 2.3 „Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia”, Ghidul solicitantului IP19/2020 (MySMIS: POCA/837/2/3): https://bit.ly/310Cd8u

Scopul acestui apel este de a sprijini Ministerul Justiţiei în dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V. Analiza la nivel macro, pentru dezvoltarea sistemului informatic ECRIS V, a fost finanţată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din Programul Operaţional Capacitate Administrativă, prin proiectul cod SMIS 120068/SIPOCA 55, cu titlul Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS.

Apelul face parte din mecanismul non-competitiv şi are o alocare financiară eligibilă orientativă de 122.000.000 lei.

Back to top button