SocialȘtirile 60m.RO

Rata de promovare a examenului de definitivat este de 69,17% anul acesta

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis marți că 101 candidaţi ai examenului naţional pentru definitivare în învăţământ au obţinut nota 10.

Astfel rata de promovabilitate a examenului, înainte de depunerea și rezolvarea contestațiilor este de 69,17%, anul acesta.

„Au fost declaraţi promovaţi, înainte de înregistrarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, 4.176 de candidaţi cu medii între 8 şi 10”, a informat MEC.

Un candidat trebuie să obţină minimum media 8 pentru a fi declarat promovat. Media se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Rezultatele au fost afişate atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Pe 29 și 30 iulie se pot transmite contestaţiile conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax.

Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 4 august.

Back to top button