Știrile 60m.RO

Cine sunt acţionarii reali ai firmelor din România: 500.000 de administratori sunt chemaţi la ONRC să dea declaraţii.

Legea 129/2019, publicată în Moni­torul Oficial pe 18 iulie 2019, obligă companiile să noti­fice Re­gis­trul Comerţului cine este be­ne­ficiarul real al pers­oanei juri­dice, respectiv acţionarii care deţin minimum 25% din capital, printr-o declaraţie depusă la înma­tricularea firmei sau anual.

„Această lege are două conotaţii: una pri­vind înregistrarea acelora care asistă la tran­zac­ţii cu bani în numerar la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi cea privind declararea acţionarilor reali ai unei companii. A fost o isterie în luna ianuarie, când a cedat site-ul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Normele me­to­dologice de aplicare a legii au apărut mult mai târziu după intrarea în vigoare a acesteia“, spu­ne Valentina Saygo, managing partner al fir­mei de consultanţă fiscală Ask for Accounting.

Declaraţia anuală trebuie depusă la oficiul Registrului Comerţului în care este înma­triculată firma în termen de 15 zile de la apro­barea situaţiilor financiare anuale. Decla­raţia nu trebuie depusă de regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

„Probabil Legea 129/2019 a fost modificată ca o presiune sau la indicaţiile Comisiei Europene, însă în ţara noastră ia o formă biro­cratică. Este greu de pus în practică această lege. Formularele de pe site-ul Registrul Comerţului pentru declararea beneficiarului real sunt altele decât cele care trebuie depuse în realitate. De asemenea, este foarte greu să completezi acele formulare“, afirmă Valentina Saygo.

Companiile care nu depun această decla­ra­ţie privind beneficiarul real vor fi sanc­ţionate cu o amendă cuprinsă între 5.000 de lei şi 10.000 de lei.

„Sancţiunile sunt neplăcute. Băncile au început şi ele să facă presiuni asupra persoa­nelor juridice pentru declararea beneficia­rilor reali. Vedem multe blocări de conturi în ultima vreme din cauza aceasta“, spune Saygo.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a operaţionalizat registrul beneficia­rilor reali ai societăţilor, firmele având obli­ga­ţia de a se înscrie, conform Legii 129/2019, pen­tru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi­nanţării terorismului.

Sursa: www.zf.ro

Back to top button